logo

Monday 27th of March 2023

Współpraca

Kontakt


Przykładowa instrukcja obsługi hotspota

 

link do strony zarządzania użytkownikami: http://192.168.1.1:89/userman

 

login biura obslugi: xxx

haslo: xxx

 

Dodawanie nowego użytkownika

Po załogowaniu na stronie http://192.168.1.1:89/userman w menu po lewej stronie należy wejść w zakładkę Users a następnie po rozwinięciu wejść w Add. Pojawi się okienko w którym należy stworzyć nowego użytkownika w następujący sposób:

a)     User Name: (np. jankowalski) najlepiej małe litery bez przerw

b)     Password: (np. janek) najlepiej małe litery bez przerw

c)     Uptime Limit: (np. 6d) sześć dni pobytu

d)     Po wpisaniu powyższych danych zatwierdzamy przyciskiem Add

 

 

UWAGI:

1. login i hasło obowiązuje tylko do jednego komputera,

2. komputer można dowolnie przełączać pomiędzy siecią kablową i bezprzewodową,

3. czas aktywności konta zaczyna się od pierwszego zalogowania,

4. zalogowanie się innym komputerem na to samo hasło powoduje zablokowanie komputera

klienta i konieczność tłumaczenia się w recepcji dlaczego udostępnił hasło.

 

Stworzone dzięki Internet Joomla Design ctrip.com