logo

Monday 27th of March 2023

Współpraca

Kontakt


PDF 

Wskaźnik

Parametry charakteryzujące wskaźnik

Wymagana wartość parametru dla usług bezpośrednich

1) czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

Czas oczekiwania w którym zrealizowano 95 % zamówień

20 dni

Czas oczekiwania w którym zrealizowano 99 % zamówień

30 dni bieżących

% zamówień zrealizowanych w uzgodnionym terminie

95 %

2) liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich

Liczba uszkodzeń /100 łączy dostępu / rok

10 uszkodzeń na 100 łączy w ciągu roku

3) czas usunięcia uszkodzenia

Czas oczekiwania na naprawę 80% uszkodzeń na łączach dostępu

24 godziny bieżące

Czas oczekiwania na naprawę 95% uszkodzeń na łączach dostępu

40 godziny bieżące

% uszkodzeń naprawionych w uzgodnionym terminie

93 %

4) wskaźnik jakości transmisji danych

Szybkość przesyłania danych od źródła danych (upstream) dla 80% wywołań

Dla 500kbit     128 kbit/s

Dla 800kbit     256 kbit/s

Dla 1mbit        256 kbit/s

Dla 1,5mbit     300 kbit/s

Dla 2mbit        500 kbit/s

Dla 4mbit      1000 kbit/s

Szybkość przesyłania danych do źródła danych (downstream) dla 80% wywołań

Dla 500kbit     512 kbit/s

Dla 800kbit     750 kbit/s

Dla 1mbit        900 kbit/s

Dla 1,5mbit   1530 kbit/s

Dla 2mbit      1800 kbit/s

Dla 4mbit      3900 kbit/s

gwarantowana przepływność od abonenta do sieci

 

 

 

 

Dla 500kbit     100 kbit/s

Dla 800kbit     200 kbit/s

Dla 1mbit        200 kbit/s

Dla 1,5mbit     200 kbit/s

Dla 2mbit        200 kbit/s

Dla 4mbit        400 kbit/s

gwarantowana przepływność do abonenta

Dla 500kbit     200 kbit/s

Dla 800kbit     400 kbit/s

Dla 1mbit        400 kbit/s

Dla 1,5mbit     800 kbit/s

Dla 2mbit        800 kbit/s

Dla 4mbit      1000 kbit/s

5) Przepustowości

Przepustowości dostępne dla abonenta

500 kbit/s

800 kbit/s

1000 kbit/s

1500 kbit/s

2000 kbit/s

4000 kbit/s

6)Opóźnienie

odstęp czasu pomiędzy chwilą wysłania pakietu z jednego punktu w sieci i odebrania go w innym punkcie w sieci

Średnio 35ms

7)Jednorodność opóźnienia

zakres w którym zmienia się wartość opóźnienia mierzona dla pakietów należących do tego samego strumienia

50%

8) Straty pakietów

 

0-3 % przy pakiecie wielkości 1024 bajtów

5) wskaźnik reklamacji faktur

% liczby faktur z zakwestionowaną poprawnością w odniesieniu do liczby wystawionych faktur

0,20%

6) czas oczekiwania na uzyskanie połączenia z numerami usług świadczonych z udziałem personelu

Średni czas oczekiwania

15 sekund

 

% połączeń  z odpowiedzią w ciągu 30 sekund

80 %

 

 

Stworzone dzięki Internet Joomla Design ctrip.com